partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Przekazujemy Wam nasze ostrzeżenie zgłoszone wobec warunków przetargu na:
Projekt techniczny pawilonu wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu ogrodu w ramach zadania „Ogród sztuki” przy Muzeum Miejskim w Wadowicach – Etap I
Specyfikacja przetargu (siwz) została przeanalizowana przez Zespół ds Wykonywania Warunków Zawodu przy MPOIA RP.
Zamieszczone tam zapisy oceniamy jako zagrażające bezpieczeństwu pracy dla uczestników.
 
Ostrzegając przed podjęciem decyzji o współpracy przy tak przygotowanym zamówieniu zamieszczamy w załączniku pismo z naszą analizą, kierowane także do Organizatora, a także do KIRA, Izb Okręgowych IARP i do Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Rada MPOIA RP