partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Poniżej zamieszczamy materiały związane z Konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej  hospicjum - Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego PALIUM w Olsztynie.
 
Wprowadzenie do informacji:
O interwencję ws warunków konkursowych zwrócili się do nas nasi Koledzy  z Warmińsko - Mazurskiej OIA. Zespół ds Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA przeanalizował materiały i - uznając je za naruszające standardy bezpieczeństwa uczestników - przygotował szczegółową analizę. Z uwagi na moment, w którym otrzymaliśmy prośbę z Olsztyna - nie mogliśmy wysłać ostrzeżenia na czas. Publikujemy go zatem teraz, ponieważ występujące w postępowaniu problemy są charakterystyczne dla całego rynku zamówień, a wraz z przeprowadzoną przez nas analizą stanowią niezwykle cenny edukacyjnie materiał.

Zbiegło się to z informacją Organizatora o unieważnieniu konkursu w powodu wpłynięcia jednej tylko pracy.
Traktujemy oba te fakty jako przejaw rosnącej świadomości wśród architektów IARP o potrzebie właściwego przygotowania warunków każdego zamówienia na twórcze prace projektowe.
Niemniej - uznając społecznie ważny cel, który wyznaczył sobie Organizator (budowa Hospicjum) mamy nadzieję, że uda mu się w krótkim terminie ponownie ogłosić drugą edycję konkursu z wolnymi od analizowanych wad - szkodliwych zapisów.
Rada MPOIA 
 
Poniżej informacja organizatora oraz nasze pismo
 


Więcej aktualności