partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Poniżej zamieszczamy materiały związane z Konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej  hospicjum - Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego PALIUM w Olsztynie.
 
Wprowadzenie do informacji:
O interwencję ws warunków konkursowych zwrócili się do nas nasi Koledzy  z Warmińsko - Mazurskiej OIA. Zespół ds Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA przeanalizował materiały i - uznając je za naruszające standardy bezpieczeństwa uczestników - przygotował szczegółową analizę. Z uwagi na moment, w którym otrzymaliśmy prośbę z Olsztyna - nie mogliśmy wysłać ostrzeżenia na czas. Publikujemy go zatem teraz, ponieważ występujące w postępowaniu problemy są charakterystyczne dla całego rynku zamówień, a wraz z przeprowadzoną przez nas analizą stanowią niezwykle cenny edukacyjnie materiał.

Zbiegło się to z informacją Organizatora o unieważnieniu konkursu w powodu wpłynięcia jednej tylko pracy.
Traktujemy oba te fakty jako przejaw rosnącej świadomości wśród architektów IARP o potrzebie właściwego przygotowania warunków każdego zamówienia na twórcze prace projektowe.
Niemniej - uznając społecznie ważny cel, który wyznaczył sobie Organizator (budowa Hospicjum) mamy nadzieję, że uda mu się w krótkim terminie ponownie ogłosić drugą edycję konkursu z wolnymi od analizowanych wad - szkodliwych zapisów.
Rada MPOIA 
 
Poniżej informacja organizatora oraz nasze pismo
 


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP