partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Poniżej zamieszczamy informację o Sympozjum, w którym bierze udział architekt IARP kol. Kazimierz Butelski prof. WAPK. 

 

Sympozjum: "Rekonstrukcja po wojnie, lekcje z Europy"

19 października 2018 8:30 AM-5: 00 PM 
AKSB 903, kampus w Bejrucie

Szkoła Architektury i Projektowania organizuje jednodniowe sympozjum pt. "Powojenna rekonstrukcja: lekcje z Europy".

Kraje europejskie zostały zdewastowane po II wojnie światowej, a kilka miast leżało w gruzach. Wymagało to natychmiastowych strategii odbudowy. Podczas gdy niektóre miasta zdecydowały się na "powrót do pierwotnego" podejścia, rekonstruując stare miasta tak, jak przed wojną, inni przyjęli zasady CIAM i optowali za podejściem modernistycznym, na lepsze lub na gorsze. 

Ponieważ jesteśmy świadkami podobnej dewastacji w świecie arabskim, wynikającej z licznych i trwających wojen z Libii do Iraku i Syrii, ta konferencja wzywa do terminowego rozważenia lekcji z przeszłości, aby niektóre strategie, które doprowadziły do negatywnych rezultatów, mogą być unikanym.

Zgromadzenie ekspertów z Europy Wschodniej i Zachodniej oraz studium przypadku w Polsce, Niemczech, Anglii, Francji i we Włoszech. Celem sympozjum jest zbadanie różnych modeli rekonstrukcji, gromadzenie lekcji Europy w publikacji. 

Sympozjum zgromadzi wielu mówców, a wykład inauguracyjny wygłosi prof. Nicholas Bullock, profesor wizytujący w King's College na Uniwersytecie w Cambridge. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu imprezy i rejestracji, kliknij tutaj.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP