partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Poniżej publikujemy pismo Urzędu Zamówień Publicznych będące odpowiedzią na pytanie SARP o. Poznań. Problem dotyczy obowiązku żądania dostarczenia przez uczestników konkursów - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (J.E.D.Z).
 
Zainteresowanych odsyłamy do treści pisma. Jednocześnie dziękujemy Wielkopolskiej OIA RP za jego udostępnienie.
 
Rada MPOIA RP
 
Pismo UZP ws wymagań konkursowych