partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W piątek 7.09.2018 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Stanisława Witkiewicza

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.  


Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych, w ramach w trzech kategorii (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie): architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. W tym roku Patronat Honorowy pełniła Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP. W trakcie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Izbę reprezentował arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady.


Nagrodę za najlepszą realizację w kategorii architektura użyteczności publicznej otrzymała w tym roku hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Projekt gmachu przygotowało Biuro Projektów Lewicki i Łatak.


W tej samej kategorii drugie miejsce otrzymał terminal pasażerski T4 Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Projekt opracowała  Agencja Projektowa Architektura Czech-Duliński-Wróbel. Trzecie miejsce zdobył odnowiony budynek Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Autorem projektu są: Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek z 55Architekci.


W kategorii budownictwo mieszkalne w tym roku pierwsze miejsce i nagrodę im. Witkiewicza zdobył dom w Kościelisku (autor: Piotr Kuczia; inwestor: Magdalena Czerwińska-Wyraz). Drugą nagrodę przyznano budynkowi Wood House (autor: Kita Koral Architekci, inwestor: Modern Living Development). Trzecie miejsce otrzymał dom jednorodzinny we Wróżenicach (autor: Gaja Bieniasz Pracownia Architektoniczna, inwestor: Milena Gumienny).  


W kategorii przestrzeń publiczna pierwsze miejsce otrzymał pomost ze strukturami obserwacyjnymi „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO w widłach rzek Dunajca i Popradu”, gmina Stary Sącz. Autor: Wojciech Świątek Anna Szewczyk-Świątek 55Architekci s.c.

 

Szczegółowa relacja oraz galeria zdjęć z Gali dostępna jest pod tym linkiem:
http://witkiewicz.malopolskanagroda.pl/index.php/edycje/31-edycja-2018/70-malopolska-docenia-dobra-architektureWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP