partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo, szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W załączeniu przesyłamy pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów
kol. Wojciecha Gwizdaka dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
za wybitne osiągnięcia twórcze.

Zachęcamy do składania kandydatur.
Rada MPOIA RP