partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Poniżej zamieszczamy zaproszenie na spotkanie muzykujących architektów.
 

Szanowni Biura Okręgowe OIA RP,

na prośbę organizatorów PRZYSTANKU MUZYKA  przekazuję plakat imprezy z uprzejmą, również, prośbą o zamieszczenie go na portalach informacyjnych oraz przekazanie członkom Waszych Izb.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Rzetelska
Dyr. Biura LOOIA