partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zamieszczamy niżej Zaproszenie otrzymane z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Polecając udział w Seminarium prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do Biura MPOIA do 29 marca 2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
Szanowni Państwo!

W imieniu Pana dr inż. Pawła Fiszera, Przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Rzeczoznawstwa MOIIB,  zapraszam do udziału w III Seminarium dla
biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych.

Zaproszenie

Z poważaniem,

Anna Łebek

MOIIB Kraków