partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków."


Publikacja dostępna jest jest formie pdf na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:
http://mib.gov.pl/files/0/1797053/poradnik.pdf