partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy          W dniach 1 i 2 grudnia w Rzeszowie obradowało III Forum Gmin Karpackich. Stanowiło ono podsumowanie prac w ramach programu KARPATY ŁĄCZĄ – mechanizmu konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej. W pracach programu uczestniczyły grupy robocze z dziedzin: rolnictwa, turystyki oraz planowania przestrzennego. W pracach Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego uczestniczył arch. Maciej Nitka reprezentujący MPOIA. Podczas spotkań prowadzonych w trakcie dwuletnich prac Grupy udział także wzięli – w charakterze ekspertów – architekci MPOIA: Stanisław Deńko, Maria Modzelewska, Marek Tarko.

          Warto podkreślić, że – w ramach Programu – zostały przeprowadzone warsztaty robocze z gminami z udziałem ekspertów z dziedziny planowania. Niektóre gminy zastosowały zalecenia zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk podczas procedowania swoich Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

          Efektem prac Grupy był dokument pn: Kodeks Dobrych Praktyk planowania Przestrzennego w Karpatach. Został on przedstawiony podczas obrad Forum i spotkał się z dużym uznaniem obecnych.

          Na uwagę zasługuje fakt, że tezy zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk zostały przeanalizowane przez specjalistów z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod kątem możliwości wzajemnego wsparcia z zapisami Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego. Właśnie tej kwestii poświęcony był panel dyskusyjny w drugim dniu Forum, w którym udział wzięli specjaliści z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury oraz eksperci Krajowej Grupy Roboczej: Monika Rusztecka (UNEP-GRID Warszawa, dr Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski), Monika Kozioł (RDOŚ Kraków) i arch. Maciej Nitka (MPOIA, Pro-Carpathia).

          Uczestnikami III Forum Gmin Karpackich byli przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów gminnych, a także powiatowych i władze wojewódzkie z terenów Karpat. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstw: Rozwoju, Sportu i Turystyki oraz Budownictwa i Infrastruktury.


          Zebrani przyjęli końcowy dokument, który zostanie przestawiony Prezydentowi RP, władzom rządowym oraz skierowany do krajów Konwencji Karpackiej.

 • DSC_2933
 • DSC_2935
 • DSC_2936
 • DSC_2947
 • DSC_3526
 • DSC_3538
 • DSC_3542
 • DSC_3543
 • DSC_3546
 • DSC_3565
 • DSC_3574
 • DSC_3581
 • DSC_3584
 • DSC_3594
Fot. Krzysztof Skuła, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Prace Grup Roboczych koordynowało Stowarzyszenie Ekopsychologia.

Liderem Programu jest UNEP – GRID Warszawa, który działa jako ośrodek światowej sieci GRID (Global Resource Information Database) jako część Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme) gromadzącego analizującego i upowszechniającego dane o środowisku.

Program KARPATY ŁĄCZĄ współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – SWISS CONTRIBUTION.

Efekty Programu zostały wysoko ocenione przez obecnego na Forum przedstawiciela Ambasady Szwajcarii – p. Krzysztofa Kaczmarka.

Więcej informacji o Programie i dobrych praktykach zastosowanych w karpackich gminach a także tekst Kodeksu Dobrych Praktyk można znaleźć w Informatorium pod adresem: www.karpatylacza.pl

 

 1. http://rzeszow.tvp.pl/28069040/zakonczylo-sie-iii-forum-gmin-karpackich

 2. http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/51565/forum-gmin-karpackich

 3. https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/iii-forum-gmin-karpackich/


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP