partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada MPOIA przyjmuje zgłoszenia kandydatów do udziału w Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych. Działalność egzaminatorów zewnętrznych reguluje porozumieniu pomiędzy  Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Do Kolegium poszukujemy  Koleżanki i Kolegów posiadających co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Szczegółowe wymagania zawarte  w Regulaminie Egzaminatorów Zewnętrznych dostępne są na stronie MPOIA w zakładce Zespół ds. Kształcenia.