partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało i przesłało do instytucji publicznych oficjalny materiał Kodeksu urbanistyczno - budowlanego celem rozpoczęcia konsultacji społecznych.
 
Rada MPOIA przesyłając go do swoich Członków prosi tym samym o podjęcie trudu przeanalizowania zamieszczonego materiału i sformułowania jego oceny.