partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

14.10.2014 Spotkanie MPOIA - WAPK.

 

W dniu 14.10.2014 r. w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1, słynnej „podchorążówce”, w której fundamentach tkwią jeszcze relikty wspaniałej niegdyś letniej królewskiej rezydencji w Łobzowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli MPOIA z Władzami Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej .

Tematem spotkania było powołanie przy dziekanie WAPK Rady Pracodawców. W trakcie spotkania padła propozycja udziału w przyszłej Radzie trzech przedstawicieli MPOIA w osobach: kol. arch. Marek Tarko, kol. arch. Witold Zieliński i kol. arch. Witold Sztorc.

Omówiono również bieżące stosunki pomiędzy obu instytucjami.

Uzgodniono konieczność podpisania Porozumienia określającego wzajemne relacje i wspólne działania.

Tekst projektu Porozumienia przekazany został do wzajemnych konsultacji.


W spotkaniu udział wzięli :

ze strony WA PK :

1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich – Dziekan

2. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek – Prodziekan

3. dr inż. arch. Rafał Zawisza – Prodziekan

4. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski


ze strony MPOIA :

1. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA

2. arch. Witold Zieliński – członek Rady MPOIA