partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Apartamenty Novum

Lokalizacja:
Kraków, ul. Rakowicka

Autorzy:
IMB Asymetria
arch. Marek Borkowski, arch. Witold Gilewicz
zespół IMB Asymetria

Opis autorski:
Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rakowickiej w Krakowie składa się z czterech kwartałów zabudowy. Cała inwestycja została podzielona na 3 etapy. W proponowanej zabudowie wytworzono wnętrza o charakterze prywatnych ogrodów dostępnych wyłącznie dla mieszkańców. Różnice wysokości poszczególnych budynków wynikają z zapisów decyzji WZ, kompozycji architektoniczno-urbanistycznej oraz analizy nasłonecznienia i zacieniania. Charakterystycznym detalem są fragmenty budynków wykonane z ciemnoszarej cegły licowej, z elementami okładziny drewnianej między oknami oraz przeszklone zestawy stolarki okiennej i drzwiowej w formie okien porfenetrowych i balkonowych. Podstawowym zastosowanym efektem plastycznym jest skontrastowanie dwóch typów faktur i kolorów elewacji: szarej cegły licowej z okładziną drewnianą i białej tynkowanej z dużą ilością przeszkleń.
Z uwagi na charakter terenu, bryły budynków poprzez swój materiał elewacyjny i układ urbanistyczny stanowią zwartą planistycznie tkankę miejską nawiązując jednocześnie do prostych, logicznych układów zabudowań architektury militarnej. Zwarty, geometryczny układ zabudowy został skontrastowany poprzez wprowadzenie organicznej formy zieleńców uzupełnionych odpowiednim doborem roślin i elementów małej architektury.

wnętrze kwartału

ujęcie nocne

pomiędzy kwartałami

z lotu ptaka

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1754)