partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Lokalizacja:
ul. Nadwiślańska, Kraków

Autorzy:
arch. Stanisław Deńko (Wizja sp. z o. o.)
Agnieszka Szultk (nsMoonStudio sp. z o. o.)
Piotr Nawara (nsMoonStudio sp. z o. o.)

Opis autorski:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” – symbol poszukiwania w sztuce indywidualnej ścieżki dla twórczości obalającej granice między aktorem a widzem, twórcą a odbiorcą, wciąga wszystkich uczestników do akcji – gry – wspólnej zabawy. Przestrzeń publiczna miasta jest sceną i widownią zarazem, jest miejscem nieustającego spektaklu. Jej wartość polega na zacieraniu się granic pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, przestrzeń „płynie”, jest wspólna. Twórcy, artyści, mieszkańcy i odwiedzający wspólnie uczestniczą w procesie, akcji, tworzeniu otoczenia, które kształtują przy pomocy wybranych przedmiotów, budowli, środków. Ośrodek sztuki Kantora ma emitować to przesłanie.
Budynek nie jest przeznaczony do statycznej prezentacji twórczego dorobku indywidualnego artysty, a raczej do kontynuacji jego dynamicznej wizji sztuki niszczącej konwencje, w procesie twórczym dającym szansę rozwoju artysty i jego dzieła.
Wisła, jej bulwary, bezpośrednie otoczenie to „przedmioty i rekwizyty”, które mogą brać udział w akcji, a wciągnięcie ich w obręb sceny (odbicie zwierciadlane w jej suficie) stwarza potencjał do twórczego wykorzystania.
Przetworzenie charakterystycznego obrazu człowieka niosącego na plecach stół jest symbolem „spięcia” materii, przedmiotu z istotą ludzką, która wysiłkiem twórczym buduje nową formę, nadaje sens nowemu „utworowi”, jest sprzężeniem zwrotnym, jakie wynika z połączenia idei twórcy i wyboru „tworzywa”.

fot. Wojciech Kryński

fot. Wojciech Kryński

fot. Wojciech Kryński

model struktury: arch. Robert Ciuła

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0003)