partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koloseum

Lokalizacja:
Kraków, ul. Lubostroń 22g

Autorzy:
arch. Marek Schab

Opis autorski:
Budowla oparta na półokręgu, vis a vis Campusu UJ, kończy oś wewnętrznej uliczki -przecznicy Lubostroń. Elewacja główna tworzy prosty rytm na okręgu kojarzący się z rzymską budowlą, przecięta pieszą osią komunikacyjną w kierunku ul. Bobrzyńskiego

widok od strony ul. Szwaii

przejcie piesze, schody

pasaż kończący oś komunikacyjną

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0517)