partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Lokalizacja:
Stary Sącz Rynek 5

Autorzy:
Wojciech Świątek
Anna Szewczyk-Świątek
Magdalena Caban

Opis autorski:
Głównym założeniem dla projektu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu było osiągnięcie efektywnej przestrzeni ekspozycyjnej, w relatywnie niewielkiej powierzchni terenu inwestycji, oraz wymagającym kontekście historycznym i architektoniczno-urbanistycznym staromiejskiego centrum. Zdecydowano o udostępnieniu dotychczas nieużytkowanego podwórza i włączeniu Muzeum Regionalnego w zakres prac nad współdzieloną przestrzenią publiczną. Budynek CKiS składa się ze przebudowanej części, będącej kamienicą w pierzei Rynku, podtrzymującą charakter, oraz historyczną odpowiedzialność wobec urbanistycznego wnętrza. Część rozbudowy definiuje nowopowstałą – pomocniczą, przestrzeń publiczną, integrując obiekt z otoczeniem, pozwalając wyjść z działaniami Centrum na zewnątrz. Ta przestrzeń, udostępniona na powierzchni, jest użytkowana również pod placem, w postaci głównej – podziemnej, wielofunkcyjnej Sali obiektu. Obie części, nowa i stara, połączone są na kilku poziomach, stwarzając interesującą strukturę funkcjonalno-formalną pozwalającą kształtować zróżnicowane scenariusze wystaw i innych działań statutowych Centrum.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1863)