partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Platforma widokowa Leśne Molo

Lokalizacja:
Stary Sącz

Autorzy:
Wojciech Świątek
Anna Szewczyk-Świątek
Magdalena Caban

Opis autorski:
Obiekt zaproponowany jako pozioma, płaska trasa rekreacyjno-edukacyjna. Charakterystyczna sylweta Starego Sącza od strony drogi krajowej, wraz z wyróżniającymi się na tle Miejskiej Góry wieżami historycznych budynków monumentalnych, stanowiła punkt wyjścia dla pracy koncepcyjnej. Zdecydowano o nienaruszaniu obrysu góry, utrzymaniu jej rzędnej szczytowej i przeprowadzeniu meandrującej pomiędzy drzewami, poziomej ścieżki, nieobecnej w krajobrazie w oglądzie z dystansu. Dramatyzm uzyskiwany jest wraz z uciekającym w dół, w trakcie wędrówki, zboczem, aby na końcu sięgnąć poziomu koron drzew, mogąc kontemplować szeroki widok doliny Popradu i samego Starego Sącza. Trasa składa się z pawilonów edukacyjnych "szlaku płazów" zaprojektowanych jako możliwie maksymalnie efemeryczne formy w gęstwinie leśnej.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1863)