partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Nowy budynek szkoły podstawowej nr 50

Lokalizacja:
Kraków ul. Katowicka

Autorzy:
arch. Paweł Zapał
arch. Przemysław Skalny

Opis autorski:
Nowy budynek szkoły wyposażony w 8 sal lekcyjnych, przeznaczonych do nauczania podstawowego. Budynek ma za zadanie przejąć obsługę komunikacji wejściowo-wyjściowej oraz obsługę świetlicową i szatniową starego i nowego budynku szkoły. Bryła obiektu została wkomponowana w istniejące otoczenie na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działki, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych MPZP. Na kształt rzutu budynku wpływ miały także wytyczne od wymagań Inwestora tj. określony program funkcjonalny szkoły i konieczność zapewnienia połączenia komunikacyjnego nowego budynku ze starym. Prostą bryłę budynku nakrytą płaskim dachem, urozmaicają nadwieszenia pięter stanowiących jednocześnie zadaszenia przed wejściami do budynku.
Zróżnicowanie prostej bryły budynku odzwierciedla się także w kolorystyce ścian zewnętrznych poszczególnych elementów kompozycji. Ciemna bryła budynku podzielona jasnymi pionowymi pasami oraz pasami przeszkleń klatek schodowych została zawieszona nad przeszklonym parterem. Uzupełnieniem bryły budynku jest szklana kładka w poziomie I piętra, łącząca stary budynek z nowym, zawieszona nad terenem. Osią główną układu funkcjonalno-przestrzennego jest hall, komunikujący ze sobą wszystkie pomieszczenia pięter, prowadzący do klatek schodowych zlokalizowanych po jego obu stronach. Budynek, drogę dojazdową, chodniki, plac zabaw oraz parkingi zaprojektowano tak by pozostawić optymalną wielkość terenu dla rekreacji.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0856)