partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Rewitalizacja centrum Miasta Maków Mazowiecki w ramach programu „Miasto Dwóch Kultur”

Lokalizacja:
Maków Mazowiecki Rynek

Autorzy:
Anna Surowiecka
Maciej Surowiecki
Alicja Poźniak

Opis autorski:
Rewitalizacja centrum Miasta Maków Mazowiecki w ramach programu „Miasto Dwóch Kultur”.

W czasach średniowiecznych historyczny układ urbanistyczny był złożony z północnej dzielnicy żydowskiej oraz południowej dzielnicy polskiej, co odzwierciedla podział rynku na dwa place przecięte traktem komunikacyjnym.
W okresie powojennym place zagospodarowano jako zieleńce z chaotycznym układem alejek.

Głównym celem rewitalizacji było przywrócenie miejskiego charakteru rynku - stworzenie przestrzeni publicznej dla integracji mieszkańców, wydarzeń artystycznych i komercyjnych oraz rekreacji.
Historyczny układ urbanistyczny dwóch placów ułatwił to zadanie.

Plac północny stał się miejscem otwartym dla wydarzeń miejskich, natomiast plac południowy z kameralnymi wnętrzami , fontanną i starodrzewem ma charakter rekreacyjno - parkowy.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0756)