partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych w Zakopanem

Lokalizacja:
Zakopane Olcza-Klusie 12 i 12A

Autorzy:
arch. Bartłomiej Gąsienica-Ladzi / kierownik praktyki
arch. Maciej Gruber / praktyka do uprawnień MPOIA/005/2020 i MPOIA/082/2021

Opis autorski:
Podstawową ideą przedstawianego projektu jest manifestacja jego autorów przeciwko nadmiernej kubaturowo zabudowie miasta Zakopane mającej negatywny wpływ na jego walory architektoniczno-krajobrazowe jako miasta turystycznego. Mimo iż na działce dopuszczalna jest zabudowa pensjonatowa wg zapisów MPZP, inwestor za namową architektów zdecydował się na willową i niską zabudowę jednorodzinną z oryginalnymi tarasami widokowymi. Bryła parteru obu budynków została w tym wypadku obrócona o 90 stopni w stosunku do kalenicy głównej połaci dachu tworząc dynamiczną w odbiorze formę architektoniczną współczesnej interpretacji tradycyjnej zabudowy architektury Podhala. Parter budynków składa się ze strefy południowej będącej odrębnym lokalem mieszkalnym wykorzystującym usytuowanie względem stron świata jak i widok na panoramę Tatr, oraz ze strefy północnej z dwoma miejscami garażowymi znajdującymi się od strony drogi dojazdowej. Poddasze budynków zostało zaprojektowane jako odrębny lokal mieszkalny z niezależnymi schodami zewnętrznymi, oraz taras widokowy wykorzystujący walory krajobrazowe na pasmo Tatr z nieruchomości. Tarasowa zabudowa wykorzystująca walory krajobrazowe przedmiotowej działki budowlanej nadała formę architektoniczną przedstawianej inwestycji. Zaprojektowane stropodachy „zielone” pozwoliły otrzymać maksymalną chłonność inwestycyjną nieruchomości, a ich niska zabudowa nie zakłóca w sposób ordynarny walorów krajobrazowych jaki i egzystencjonalnych z sąsiednich działek.

Widok na przestrzeń pomiędzy budynkami

Aksonometria na strefę wejściową

Widok na elewacje boczną

Aksonometria na tarasy widokowe

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-2603)