partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Lokalizacja:
Dobczyce .

Autorzy:
Kazimierz Łatak
Piotr Lewicki
Mateusz Manecki
Marek Sanecki
Olga Dobrzyńska
Piotr Łatak

Opis autorski:
Celem projektu kładki w Dobczycach było możliwie krótkie – a przy tym szanujące walory miejsca – połączenie korony zapory zbiornika wodnego na Rabie ze Wzgórzem Zamkowym. Droga na zaporze kończy się placem; tu też zaczyna się zaprojektowany obiekt. Składa się on z dwóch części: pieszej – która prostoliniowo i nieomal poziomo dochodzi do istniejącej ścieżki prowadzącej na wzgórze oraz rowerowej – ta ma przebieg początkowo też prosty, by później przejść w krzywoliniowy o pochyłej – dzięki temu płaskiej – powierzchni. Konsekwencją tak powstałego układu funkcjonalnego jest konstrukcja – belka jedno- (piesza) i dwuprzęsłowa (rowerowa) o cienkościennym przekroju w kształcie zbliżonym do litery Z, gdzie nośnymi elementami (oprócz blach podestów) są zewnętrzne balustrady obu części oraz łączący je element pionowy – środnik o zmiennej wysokości. Wpisanie się w miejsce, które było celem zarówno z powodów formalnych, jak i ekonomicznych odbywało się poprzez kontynuację istniejącej kompozycji. Kompozycji specyficznej i o wyjątkowym położeniu: między zbiornikiem wodnym, a wzgórzem – z jego topografią, roślinnością, ruinami średniowiecznego zamku, istniejącym układem komunikacyjnym, piaskowcowo-łupkowymi skałami wzgórza i wykonanymi z tego materiału murami zamkowymi, ale i z pełną wyrazu stalowo-żelbetową konstrukcją zapory. Te dwa cele: pierwszy, typowy dla mostów (połączenie punktu A z punktem B) i drugi (wpisanie się w wieloelementową kompozycję) wzajemnie się wspierały.

fot.: Wojciech Kryński

fot.: Juliusz Sokołowski

fot.: Piotr Łatak

fot.: Juliusz Sokołowski

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0366)