partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Park Reduta z pawilonem wielofunkcyjnym

Lokalizacja:
Kraków ul. Reduta

Autorzy:
Marek Sanecki
Agnieszka Sanecka
Jerzy Wowczak
Ewa Wowczak

Opis autorski:
Park Reduta to największy (pow. 7,8 ha) w ostatnim czasie, założony od zera na terenie nieużytków, miejski Park w Krakowie. Charakterystyczne w parku jest połączenie naturalistycznej części leśnej z geometryczną kompozycją parkową rozplanowaną na kanwie dawnych podziałów gruntów rolnych.
Projekt został przygotowany z dbałością o wykończenie i dobór materiałów. Oprócz materiałów naturalnych, drewna, zieleni, ścieżek tłuczniowych, zastosowano technologię betonu architektonicznego. Elementy betonowe są obojętne przyrodniczo, stanowią świadome tło dla roślinności oraz pozwalają na zasadzie kontrastu wyeksponować naturalistyczny charakter założenia.
Pawilon wielofunkcyjny zlokalizowano w centrum założenia parkowego. Budynek, wykorzystując ukształtowanie terenu został w połowie wysokości pogrążony w stoku. Z poziomu kawiarni, drzwiami 3m wysokości otwiera się na kino plenerowe oraz dziedziniec, natomiast dach stanowi taras widokowy.
Cechami wyróżniającymi założenie jest stosowanie materiałów pozyskanych z koniecznych przecinek i zabiegów pielęgnacyjnych w trakcie budowy. Nowatorskie jest także zastosowanie żywokołów wierzbowych w formie żywego ogrodzenia. Jest to pierwsze, autorskie wykorzystanie w przestrzeni miejskiej metod wzmacniania skarp oraz wygradzania przestrzeni zainspirowanych polską tradycją wierzby głowiastej.

widok od głównej alejki

wejście na taras widokowy

widok od strony kina letniego

panorama od strony łąki kwietnej

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-2203)