partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kaplica Ostatniego Pożegnania w Rychwałdzie

Lokalizacja:
Rychwałd (k. Żywca) ul. Franciszkańska

Autorzy:
Jakub Turbasa
Bartłomiej Pyrzyk

Opis autorski:
Projekt kaplicy zrealizowany został w bliskim sąsiedztwie barokowego założenia z bazyliką mniejszą pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie koło Żywca. Zrodził się z pragnienia miejscowej wspólnoty i franciszkanów stworzenia odpowiedniego miejsca ostatniego pożegnania, jako kontynuacji odwiecznej, powoli przemijającej tradycji żegnania osób zmarłych w domach.

Prostota architektury wywodzi się z archetypicznych, tradycyjnych form kaplic, jednakże będąc ich współczesną reinterpretacją. Architekturę kaplicy cechuje dobór naturalnych materiałów, które „otwierają” człowieka poprzez jego zmysły (dotyk, zapach, akustyka itd.) na głębsze doświadczenie oraz wielowymiarowość przestrzeni.

Bryła składa się z dwóch części, które odpowiednio wyrażają funkcję związane z sacrum oraz profanum. Ta pierwsza odnosi się do miejsca modlitwy – kaplicy. Druga zaś przykryta zielenią wyrasta z ziemi po delikatnym łuku skrywając pomieszczenia towarzyszące.

Projekt kaplicy łączy dwie tradycje budowania chrześcijańskich obiektów sakralnych: koncepcję drogi - czyli zmierzania etapami ze świata profanum w kierunku miejsca sacrum; oraz koncepcję miejsca – tj. wspólnego gromadzenia się na modlitwie. Z uwagi na funkcję budowli (miejsce ostatniego pożegnania) w koncepcji projektowej wybrzmiewa wspomnienie ważnej dla chrześcijan tzw. „drogi paschalnej” – tj. ostatnich chwil życia Chrystusa - od pasji, poprzez śmierć, aż do zmartwychwstania, co zostało w architekturze odpowiednio wyrażone za pomocą symboli.

Wnętrze kaplicy.

Wnętrze kaplicy.

Widok w kierunku głównego wejścia.

Widok od strony wejścia na teren cmentarza.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-2290)