partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

MAŁY OBIEKT MIESZKALNO-USŁUGOWY

Lokalizacja:
Kraków ul. Bulwarowa

Autorzy:
W.Z.PROJEKT - arch. Zdzisław Woźniak
konstrukcje - mgr inż. Piotr Rokosz

Opis autorski:
Budynek zlokalizowany u zbiegu ul. Bulwarowej i ul. Odmogile. Oprócz funkcji mieszkalnej
zawiera pomieszczenia usługowe typu gabinetowego / dwie strefy wejściowe /.
Łukowe kształtowanie bryły budynku jest konsekwencją narożnikowego usytuowania działki.
Wymóg zastosowania stosunkowo skromnych materiałów został, w tym przypadku, zrekompensowany dobrym poziomem wykonawstwa.
/ Ujęcia fotograficzne zostały wykonane przed ostatecznym zagospodarowaniem działki./

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0647)