partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

1. KOLEGIUM KSIĘŻY JEZUITÓW i WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO – PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM”

Lokalizacja:
KRAKÓW MIKOŁAJA KOPERNIKA 26

Autorzy:
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
MIROSŁAW STĘPIEŃ
MAREK KORSKI
JANUSZ SEPIOŁ
JANUSZ SMÓLSKI
KRZYSZTOF POPROCH

Opis autorski:
AKADEMIA IGNATIANUM JEST JEDNĄ Z BLISKO DWUSTU UCZELNI JEZUICKICH NA ŚWIECIE SŁYNĄCYCH Z PRESTIŻU ORAZ WYSOKIEGO POZIOMU NAUCZANIA. NAZWA UCZELNI „IGNATIANUM” NAWIĄZUJE DO ZAŁOŻYCIELA ZAKONU JEZUITÓW, ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI. ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOLEGIUM KSIĘŻY JEZUITÓW NA CELE DYDAKTYCZNO – NAUKOWE BYŁO NIEZBĘDNYM DZIAŁANIEM PRZY REAKTYWACJI DZIAŁALNOŚCI UCZELNI.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0789)