partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Kryta Pływalnia

Lokalizacja:
Miechów

Autorzy:
eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
Marcin Brataniec (główny projektant)
Damian Mierzwa

Opis autorski:
Kryta pływalnia jest położona na niewielkim wzniesieniu. W najwyższym miejscu działki rozpościera się widok w stronę centrum Miechowa z dominantą wież bazyliki grobu bożego oraz szeroki widok w stronę parku miejskiego. Obiekt pływalni ma stanowić dominantę założenia parku miejskiego.

Urbanistyczny kontekst budynku stanowią monumentalne, jak na skalę miasta, budynki domu dziecka i szkolny. Budynki te wyznaczają silny kierunek kompozycyjny, skośny w stosunku do ulicy konopnickiej. Budynek pływalni podporządkowuje się tej kompozycji.

Dla zapewnienia niskich kosztów realizacji i utrzymania obiektu jako wytyczną formalną architektury przyjęto zwartą bryłę prostopadłościanu. Wejście zorganizowano od strony ulicy przez zapewniający izolację od ulicy obniżony plac wejściowy. Jako główne wytyczne kształtowania obiektu i jego otoczenia przyjęto:
- ograniczenie otwarcia w stronę ulicy do strefy hallu
- otwarcie hali basenu na park miejski
- stworzenie na 1 piętrze miejsca z ekspozycją na wieże Bazyliki Grobu Bożego
-atrakcyjność rozwiązania elewacji otwartej na park
- ulokowanie parkingu w strefie możliwie „ukrytej” w widoku od strony miasta

Widok od strony zachodniej. Prosta forma z akcentem wykusza kawiarni.

Wejście.

Wnętrze. Hala basenowa. Konstrukcja dachu z drewna klejonego.

Widok od strony parku. Hala basenowa otwiera się na park.

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1211)