partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko

Lokalizacja:
Stary Sącz Widły Dunajca i Popradu

Autorzy:
Wojciech Świątek
Anna Szewczyk-Świątek
współpraca Magdalena Caban
55Architekci

Opis autorski:
Koncepcja trasy przyrodniczej jest próbą przywrócenia idei ścieżki dydaktycznej, ale
również reakcją na przewidywane potrzeby pasjonatów. „Bobrowisko” powstało na
terenie byłej żwirowni, odzyskanej przez naturę w procesie sukcesji przyrodniczej, i
ma w zamyśle inicjatorów uwrażliwiać na piękno przyrody uświadamiając jej siłę
(nawet w obliczu antropogenicznych zniszczeń). Przede wszystkim jest jednak
odpowiedzią na obserwowany niedostatek miejsc publicznych w terenach
podmiejskich - na granicy urbanizacji, atrakcyjnych krajobrazowo, ogólnodostępnych.
Głównemu założeniu projektowemu przyświecała chęć udostępnienia osobliwości
przyrodniczych w widłach górskich rzek, przy utrzymaniu nieinwazyjnego, charakteru
obiektu. Przewidziany przebieg i forma pomostu ma pozwolić na bezpośredni kontakt
z naturą, podkreślić jej siłę i ekspansywność, ale też ukazać widzowi jej zmienność.
Projektowane dojścia do struktur obserwacyjnych są elementem scenariusza
dozowania wrażeń odwiedzającemu – mają na krótko uspokoić percepcję, wywołać
stan oczekiwania, by zaraz ją obudzić, kierunkując na najbardziej istotne zjawiska -
już z ich wewnętrza. Obie czatownie są umiejscowione i zorientowane na uprzednio
podpatrzone miejsca lubiane przez „mieszkańców” - bobry i łabędzie. Wyzwanie
stanowiła konieczność wpisania przebiegu trasy pomiędzy siedliska zwierząt i
wypłycenia dawnego wyrobiska oraz uwzględnienie wahań lustra wody.

Mała czatownia

Duża czatownia

Wnętrze małej czatowni

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1863)