partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

BUDYNEK WE WSI STRYSZAWA

Lokalizacja:
Stryszawa

Autorzy:
Marek Kołodziejczyk
Andrzej Gacek

Opis autorski:
W założeniach projektu, bryła budynku i szczególnie front z rozłożeniem elementów składających się na elewację uczestniczącą w budowie pierzei ulicy miał być dostosowany do krajobrazu i otaczającej architektury. Realizacja potwierdza te założenia.

Opisując formę architektoniczną budynku wymienia się następujące elementy jako formalnie ważne: względnie horyzontalna ściana frontowa w zestawieniu z odchodzącą ku kalenicy płaszczyzną dachu pozbawionego elementów kubaturowych, rytmicznie, kaskadowo odchodzące narożniki ścian elewacji południowej wraz z kierunkiem granicy działki budowlanej i skośnie odchodząca z kierunkiem granicy działki budowlanej ściana elewacji północnej oraz ściany szczytowe pod kalenice dachu odpowiadające tym płaszczyznom.

Widok elewacji frontowej rozróżnia sześć traktów, pól kompozycyjnych wynikających z rozłożenia osi konstrukcyjnych. Wszystkie z nich z wysokością ograniczają się do okapu dachu wyniesionego wyraźnie ponad strop wraz ze ścianką kolankową pod murłatą. Trakt wejściowy po stronie północnej, jest mniejszy na parterze i wysunięty wyżej, z okapem, jest kluczowym elementem kompozycyjnym bryły, wiążącym obie elewacje – frontową i najbardziej współuczestniczącą z nią, elewacją północną.

Widok pn-wsch

Widok zach

Widok pn

Widok pn-zach

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-1603)