partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Lokalizacja:
Kraków al. Adama Mickiewicza 30

Autorzy:
Jerzy Wowczak
Ewa Wowczak

Opis autorski:
Budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH dopełnia od strony południowej istniejący kompleks tego Wydziału projektowany w latach 70. przez profesora Wojciecha Bulińskiego. Projekt został poprzedzony koncepcją architektoniczną opracowaną przez Biuro Projektów Architektonicznych i Wnętrz B-19, która stanowiła załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt jest kontynuacją przedstawionej koncepcji w zakresie układu i bryły budynku. Pawilon powiązany funkcjonalnie z pozostałą częścią Wydziału zawiera laboratoria, sale dydaktyczne i salę audytoryjną dla 300 słuchaczy. Projektem objęty został również plac, który stanowi dzisiaj dwupoziomowe forum na zamknięciu głównej osi kompozycyjnej i komunikacyjnej założenia urbanistycznego AGH. Użyty materiał - cegła i szkło na elewacjach i beton architektoniczny we wnętrzach nawiązuje wprost do przeznaczenia – obiektu dydaktycznego Wydziału Ceramiki. Budynek jest ukryty we wnętrzu AGH, pozostaje niewidoczny z terenów miejskich, autorzy uznali, że wskazane jest zastosowanie kontrastujące kolorów, które nadadzą obiektowi zdecydowany, indywidualny charakter na tle otaczającej zabudowy.

Elewacja południowa

Plac przed budynkiem

WIMIC

Wnętrze

Wróć do listy obiektów

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim MP-0711)