partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Wróć na stronę Salonu 

Harmonogram:

  1. Rozpoczęcie edycji Salonu 2023  |  Opublikowanie harmonogramu: 14 sierpnia 2023 r.
  2. Rozpoczęcie zgłaszania realizacji: 14 sierpnia 2023 r.
  3. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 17 września 2023 r.
  4. Prezentacja i głosowanie: od 18 września do 1 paździrnika 2023 r.
  5. Wręczenie nagród: 13/14 października 2023 r.