partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Wróć na stronę Salonu 

Harmonogram

1. Ogłoszenie o edycji Salonu 2021: 3 września 2021 r.
2. Opublikowanie harmonogramu: 6 września 2021 r.
3. Zgłaszanie realizacji: do 21 września 2021 r.
4. Głosowanie: 22 września – 5 października 2021 r.
5. Ogłoszenie wyników: 6 października 2021 r.
6. Nadsyłanie przez Laureatów I, II, i III miejsca materiałów na plansze
do Wystawy Architekci Małopolski 2021: do 8 października 2021 r.