partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje

Izba Architektów RP

 Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP OPIEKUNÓW PRAKTYK 

SYSTEMU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SSPZ IARP  

 

ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę, prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur za pośrednictwem poniższego linku: 

https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

  

 

 • SYSTEM PRAKTYKI: stacjonarny
 • WYMIAR TYGODNIOWY PRAKTYKI: 40 godzin
 • TERMINY ZGŁASZANIA PRZEZ ARCHITEKTÓW IARP CHĘCI PRZYJĘCIA PRAKTYKANTÓW: od ogłoszenia do 1 grudnia 2022 r.
 • OKRES APLIKACJI STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI: od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
 • OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTÓW: od 1 marca do 30 czerwca 2023 r. 
 • TERMIN POTWIERDZENIA (LUB NIEPOTWIERDZENIA) ODBYCIA PRAKTYKI: 30 czerwca 2022 r. 

 

OPIEKUN PRAKTYKI:

 • OPIEKUNEM PRAKTYKI może być każdy czynny członek Izby Architektów RP posiadający pełne uprawnienia do projektowania.
 • OPIEKUN PRAKTYKI zgłasza chęć przyjęcia PRAKTYKANTA za pomocą aplikacji SSPZ IARP.
 • OPIEKUN PRAKTYKI dokonuje wyboru PRAKTYKANTA w SSPZ IARP, w terminie od 1 grudnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Wybór ten jest możliwy do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi do 2 PRAKTYKANTÓW na 1 OPIEKUNA.     
 • OPIEKUN PRAKTYKI przyjmuje kandydata na podstawie PORTFOLIO PROJEKTÓW.  
 • OPIEKUN PRAKTYKI czuwa nad doskonaleniem umiejętności praktycznych PRAKTYKANTA, nabytych w trakcie zajęć na uczelni.
 • OPIEKUN PRAKTYKI sprawuje opiekę dydaktyczną nad PRAKTYKANTEM, przekazując mu swoje doświadczania zawodowe.
 • OPIEKUN PRAKTYKI potwierdza (lub nie potwierdza) odbycie praktyki w SSPZ IARP, na podstawie odbytego stażu pracy i PORTFOLIA PRAKTYKI, w ostatnim dniu jej odbywania, to jest 30 czerwca 2023 r.
 • Podstawą niepotwierdzenia odbycia praktyki może być nieusprawiedliwiona absencja w okresie jej odbywania lub brak PORTFOLIA PRAKTYKI w systemie

   

BIURO PROJEKTÓW:

BIURO PROJEKTÓW, w którym funkcjonuje OPIEKUN PRAKTYKI, na podstawie wymagań SSPZ IARP i zgody zarządzającego biurem, zapewnia PRAKTYKANTOWI:

 • Miejsce pracy (biurko, komputer, legalne oprogramowanie).

Praktyka nie może mieć charakteru pracy zdalnej. Miejscem odbywania praktyki jest siedziba BIURA PROJEKTÓW, z wyłączeniem prowadzonych nadzorów nad realizacją budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.


Studencka praktyka projektowa do 2021