partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie pt. "Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania"

 

Termin szkolenia: 04.04.2016 r.

 

Program Szkolenia:

 

16:45 – 17:00 – Rejestracja uczestników;

17:00 – 17:30 – Realizacja budowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

17:30 – 18:00 – Konsekwencje istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu;

18:00 – 18:15 – Przygotowanie dokumentów do odbioru obiektów budowlanych;

18:15 – 18:30 – Obowiązkowa kontrola;

18:30–18:45 – Decyzja pozwolenia na użytkowanie (nie zakończona w całości budowa, decyzja warunkowa;

18:45-19:00 – Opłaty za stwierdzone nieprawidłowości i kary za nielegalne użytkowanie.

 

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ul. Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link: 

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/323

 

lub telefonicznie pod nr telefonu 12 427 26 47

 

Dane do logowania:

 

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl