partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 25.02.2016r w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Nowym Sączu odbyło się szkolenie z tematyki „linijka słońca”. Szkolenie prowadził architekt Michał Kornacki. Pierwsza część szkolenia dotyczyła zagadnień astronomicznych oraz wykorzystania tradycyjnego diagramu linijki słońca, kolejna część dotyczyła wykorzystania metod komputerowych w tym nakładki „linijka słońca” na program AutoCAD opracowanej przez arch. Michała Kornackiego.