partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej na przykładzie szkód i roszczeń"

 

Termin szkolenia: 30.11.2015 r.

 

Program Szkolenia:

  • 15:45 – 16:00 – Rejestracja uczestników;
  • 16:00 – 16:30 – Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne;
  • 16:30 – 18:30 – Odpowiedzialność zawodowa – obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń;
  • 18:30 – 18:50 – Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania;
  • 18:50 – 19:30 – Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów/roszczeń ze strony Inwestora.

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ul. Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link: 

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/289

lub telefonicznie pod nr telefonu 12 427 26 47

 

Dane do logowania:

 

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl