partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące Prawa autorskiego, które odbędzie się 7 września br. (w poniedziałek), od godz. 17:00 w siedzibie MPOIA, Kraków, ul. Kraszewskiego 36.

Szkolenie poprowadzi adw. Anna Bożek.

Poniżej, jako materiał pomocniczy, wysyłamy opinie prawną, sporządzoną przez adw. Annę Bożek na zlecenie Rady MPOIA.

Opinię prawną oraz szkolenie traktujemy jako krok w kierunku próby poznania i określenia reguł, jakie funkcjonują lub powinny funkcjonować w prawie autorskim w zakresie twórczości architektonicznej.

Szkolenie to traktujemy również jako pierwsze spotkanie architektów zainteresowanych tą problematyką, podczas którego będziemy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

 

Rejestrację w formie elektronicznej poprzez link: 

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/261

lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

 

Zachęcam do udziału w spotkaniu,

arch. Marek Tarko

Przewodniczący Rady

 

Małopolskiej Okręgowej IARP.

 

Opinia prawna