partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące Prawa autorskiego, które odbędzie się 7 września br. (w poniedziałek), od godz. 17:00 w siedzibie MPOIA, Kraków, ul. Kraszewskiego 36.

Szkolenie poprowadzi adw. Anna Bożek.

Poniżej, jako materiał pomocniczy, wysyłamy opinie prawną, sporządzoną przez adw. Annę Bożek na zlecenie Rady MPOIA.

Opinię prawną oraz szkolenie traktujemy jako krok w kierunku próby poznania i określenia reguł, jakie funkcjonują lub powinny funkcjonować w prawie autorskim w zakresie twórczości architektonicznej.

Szkolenie to traktujemy również jako pierwsze spotkanie architektów zainteresowanych tą problematyką, podczas którego będziemy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

 

Rejestrację w formie elektronicznej poprzez link: 

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/261

lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

 

Zachęcam do udziału w spotkaniu,

arch. Marek Tarko

Przewodniczący Rady

 

Małopolskiej Okręgowej IARP.

 

Opinia prawnaWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP