partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

                                                               

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi zmiany Prawa budowlanego, Rada MPOIA RP 
postanowiła zorganizować dwa dodatkowe szkolenia obejmujące problematykę znowelizowanej ustawy Prawo budowlane.
Szkolenie bazować będzie na treści Komunikatów nr MP 01 i MP 02, dostępnych na naszej stronie internetowej (obszar oddziaływania obiektu oraz główne zmiany w zakresie projektu budowlanego).

Terminy szkoleń:

Pierwszy termin szkolenia: 27.07.2015, poniedziałek, godz. 17.00

Drugi termin szkolenia zaplanowany został na dzień 07.09.2015 r. (o możliwości rejestracji na to szkolenie będziemy Państwa informować w terminie późniejszym).

 

Program Szkolenia:

  • 16:45 – 17:00 - Rejestracja uczestników;
  • 17:00 – 17:45 - Omówienie sposobu określania obszaru oddziaływania obiektu (Komunikat nr MP 01);
  • 17:45 – 18:30 - Omówienie zagadnień prawnych (Komunikat nr MP 02);
  • 18:30 – 19:30 - Dyskusja.


Prowadzący
:

  • arch. Marek Tarko
  • arch. Wojciech Dobrzański
  • arch. Grzegorz Lechowicz


Miejsce
:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenia są dokonywane w formie elektronicznej poprzez link: 
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/242
lub telefonicznie pod nr telefonu 12 427 26 47

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie:
www.izbaarchitektow.pl Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP