partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

"Szkoły podstawowe, szkoły średnie .Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania w/w obiektów" - szkolenie prowadzi Jerzy Wójcik, architekt IARP.

Termin szkolenia: 27.10.2014 r.


Program Szkolenia:

15:45 – 16:00 - Rejestracja uczestników.

16:00 – 16:15 - Tendencje w projektowaniu obiektów szkół podstawowych oraz średnich; omówienie.

16:15 – 17:00 – Projektowanie szkół – wymagania funkcjonalne, prawne oraz techniczne. Projektowanie zrównoważone.

17:00 – 17:45 – Omówienie studiów przypadku: niewielki, średni oraz duży obiekt szkoły podstawowej i średniej

17:45 – 18:00 – Pytania i dyskusja

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Ul. Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

 

Cel:

Omówienie wymogów funkcjonalnych, formalnych oraz technicznych związanych z projektowaniem obiektów szkół podstawowych oraz średnich oraz omówienie aspektu  projektowania zrównoważonego i certyfikacji budynków oraz ich wpływu na proces projektowy.

 

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane tylko w formie elektronicznej. Na szkolenie można się zapisać poprzez link:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/185