partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Z przyczyn od nas  niezależnych zmuszeni jesteśmy odwołać spotkanie z kol. arch.Tomaszem Pelcem planowane na dzień 22.10.2014 roku.

Nowa data spotkania podana zostanie w terminie pózniejszym

Równocześnie pragniemy zaprosić w tym terminie ( 22.10.2014 ) na spotkanie  z Panią arch. Dorotą  Zauchą-Rybką pełniącą  funkcję Kierownika Referatu Postępowań Administracyjnych w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Tematem spotkania będzie 

 "Objetość projektu budowlanego składanego do wniosku  o pozwolenie na budowę - praktyka a obowiązujące przepisy".

 

Pozostałe punkty programu nie ulegają zmianie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20.10.2014

 

Szczegóły

  • DSC_7457
  • DSC_7460
  • DSC_7464
  • DSC_7474
  • DSC_7479
  • DSC_7484

 

 

Witold Zieliński, Architekt IARP

 

Członek Rady MPOIA RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP