partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Termin szkolenia: 13.10.2014 r.

 

Program Szkolenia:

15:45 – 16:00 - Rejestracja uczestników

16:00 – 16:15 – Obowiązujące przepisy mające zastosowanie przy projektowaniu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej

16:15 – 16:45 – Projektowanie zakładów fryzjerskich

16:45 – 17:15 – Projektowanie zakładów kosmetycznych

17:15 – 17:45– Projektowanie zakładów odnowy biologicznej

17:45 – 18:00 – Pytania i dyskusja

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Ul. Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

 

Cel:

Zwrócenie uwagi na przepisy ogólne mające zastosowanie przy projektowaniu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej będące wskazówkami do projektowania i opiniowania  w/w obiektów.

 

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane tylko w formie elektronicznej. Na szkolenie można się zapisać poprzez link:https://szkolenia.iarp.pl/login

 

Informacje dotyczące szkolenia znajdą się na stronie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/180