partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informujemy, że zamknięta została lista uczestników pilotażowej edycji warsztatów prowadzonych pod kierunkiem dr inż. Jerzego Kołodzieja. Duże zainteresowanie sprawiło, że Rada MpOIA postanowiła zorganizować kolejną edycję tych zajęć.


Pierwsze zajęcia drugiej edycji rozpoczną się 29 września o godz. 16.00. Kolejne spotkania 
odbywać się będą raz w miesiącu (zawsze w poniedziałki) a o ich terminie poinformujemy osoby, które zgłoszą chęć udziału. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15 września br.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona - dlatego o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. 


Dla zainteresowanych przypominamy główne tematy zajęć:

Temat wiodący:

JAK ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ KLIENTA, KIEDY KONKURENCJA OFERUJE NIŻSZĄ CENĘ?

Bloki tematyczne:
1. Mój model działania - Żyjemy i pracujemy zbyt szybko. Z czasem odnosimy wrażeni, że nasza skuteczność jest coraz mniejsza. Warto się zatrzymać i zweryfikować sposób działania swojej firmy, mocne i słabe strony oraz wartości, jakie dostarczamy klientom.
2. Moja marka osobista - Wyróżnij się lub zgiń jest dzisiaj nawet bardziej aktualne niż kiedyś, a to z powodu rozwoju konkurencji na całym świecie. Jeżeli nie wyróżniasz się niczym na rynku, to lepiej byłoby gdybyś zaoferował niskie ceny - Jack Trout, autor książki "Wyróżnij się lub zgiń".
3. Rozpoznawanie potrzeb klientów - Rozpoznanie i rozumienie potrzeb klienta pozwala posługiwać się językiem korzyści i budować relacje. Klient poszukuje najtańszego produktu lub usługi, lecz za wartość, która jest korzystna dla niego i której potrzebuje chętnie zapłaci.
4. Wprowadzenie do negocjacji - Negocjujemy praktycznie codziennie, lecz często nie zdajemy sobie sprawy z roli przygotowania do negocjacji, sposobów perswazji i często popełnianych błędów.
5. Praca w zespole - Samotnie nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Praca w zespole to skuteczna komunikacja oraz budowanie synergii, która bazuje na naszych mocnych i słabych stronach.


Każdy z tematów to dwuczęściowy blok warsztatowy trwający 3 godziny z 15 minutową przerwą w środku.

Grupa biorąca udział w szkoleniu nie może przekraczać 20 osób. Grupa ta powinna być grupą stałą i uczestniczyć w całym cyklu szkoleń.


Jeśli okaże się, że zainteresowanie jest duże, istnieje możliwość utworzenia kolejnych grup.

Rada MpOIA