partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informujemy, że zamknięta została lista uczestników pilotażowej edycji warsztatów prowadzonych pod kierunkiem dr inż. Jerzego Kołodzieja. Duże zainteresowanie sprawiło, że Rada MpOIA postanowiła zorganizować kolejną edycję tych zajęć.


Pierwsze zajęcia drugiej edycji rozpoczną się 29 września o godz. 16.00. Kolejne spotkania 
odbywać się będą raz w miesiącu (zawsze w poniedziałki) a o ich terminie poinformujemy osoby, które zgłoszą chęć udziału. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15 września br.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona - dlatego o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. 


Dla zainteresowanych przypominamy główne tematy zajęć:

Temat wiodący:

JAK ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ KLIENTA, KIEDY KONKURENCJA OFERUJE NIŻSZĄ CENĘ?

Bloki tematyczne:
1. Mój model działania - Żyjemy i pracujemy zbyt szybko. Z czasem odnosimy wrażeni, że nasza skuteczność jest coraz mniejsza. Warto się zatrzymać i zweryfikować sposób działania swojej firmy, mocne i słabe strony oraz wartości, jakie dostarczamy klientom.
2. Moja marka osobista - Wyróżnij się lub zgiń jest dzisiaj nawet bardziej aktualne niż kiedyś, a to z powodu rozwoju konkurencji na całym świecie. Jeżeli nie wyróżniasz się niczym na rynku, to lepiej byłoby gdybyś zaoferował niskie ceny - Jack Trout, autor książki "Wyróżnij się lub zgiń".
3. Rozpoznawanie potrzeb klientów - Rozpoznanie i rozumienie potrzeb klienta pozwala posługiwać się językiem korzyści i budować relacje. Klient poszukuje najtańszego produktu lub usługi, lecz za wartość, która jest korzystna dla niego i której potrzebuje chętnie zapłaci.
4. Wprowadzenie do negocjacji - Negocjujemy praktycznie codziennie, lecz często nie zdajemy sobie sprawy z roli przygotowania do negocjacji, sposobów perswazji i często popełnianych błędów.
5. Praca w zespole - Samotnie nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Praca w zespole to skuteczna komunikacja oraz budowanie synergii, która bazuje na naszych mocnych i słabych stronach.


Każdy z tematów to dwuczęściowy blok warsztatowy trwający 3 godziny z 15 minutową przerwą w środku.

Grupa biorąca udział w szkoleniu nie może przekraczać 20 osób. Grupa ta powinna być grupą stałą i uczestniczyć w całym cyklu szkoleń.


Jeśli okaże się, że zainteresowanie jest duże, istnieje możliwość utworzenia kolejnych grup.

Rada MpOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP