partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji, które pozwolą skuteczniej poruszać się po konkurencyjnym rynku usług i znaleźć unikalną markę własną. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników.

Trenerem dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń jest dr Jerzy Kołodziej.
W jednym cyklu szkoleń (4 spotkania) może uczestniczyć maksymalnie 20 osób.
Wyłoniona grupa będzie brała udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach warsztatowych.

Pierwsze szkolenie z serii planowanych czterech spotkań odbędzie się 8 września o godzinie 16.00.

Kolejne warsztaty zaplanowane zostały w następujących terminach: 20 października, 3 listopada i 1 grudnia. 

W związku z inauguracją szkoleń w tej formie (typu warsztaty) Rada podjęła decyzję o odstąpieniu od  konieczności partycypowania w kosztach szkolenia przez członków MpOIA biorących udział w pierwszej, pilotażowej turze warsztatów. 

O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmuje biuro MpOIA do końca sierpnia br.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tej nowej formie szkoleń