partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Od września (ze względów technicznych nie możemy dziś podać dokładnej daty)  planowane są  pierwsze warsztaty na temat negocjacji z klientem.  Warsztaty poprowadzi dr inż. Jerzy Kołodziej - menadżer i konsultant z trzydziestoletnim doświadczeniem w tym zakresie.  Odbywać się będą w systemie cyklicznym ( 3 szkolenia - jedno szkolenie w miesiącu ) dla grupy 20 osobowej.

Warsztaty dla architekta.
 „Jak zdobyć i utrzymać klienta, kiedy konkurencja oferuje niższą cenę?”
W ramach zadań związanych z doskonaleniem zawodowym, proponujemy przeprowadzenie pilotażowego programu: „Warsztaty dla architekta”
Jest to nowa forma szkoleń, polegająca na cyklu zajęć (cztery spotkania) prowadzonych w grupach do 20 osób.
Osoby, które zadeklarują udział w programie, powinny uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach. Warsztaty prowadzone będzie przez Pana dr Jerzego Kołodzieja, znakomitego trenera, menedżera i konsultanta z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym w kraju i za granicą.  
Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji, które pozwolą skuteczniej poruszać się po konkurencyjnym rynku usług oraz ułatwią znalezienie unikalnej własnej marki. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników. Każde spotkanie to dwuczęściowy blok warsztatowy trwający 3 godziny (z 15 minutową przerwą).
Pilotaż planujemy rozpocząć 14 lipca. Następne spotkania odbywać się będą do września do grudnia, odpowiednio do programu szkoleń grupy. W ramach pilotażu planujemy zorganizowanie dwóch grup.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w terminie do 9 lipca br.
Liczba miejsc w programie jest ograniczona - dlatego o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na charakter warsztatów oraz zasadę cyklu czterech spotkań - udział jest odpłatny.
Dla członków MpOIA opłata wynosić będzie 145 zł brutto (50 % kosztów ogólnych).
Miejsce:  siedziba Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Kraszewskiego 36, w Krakowie.
Bloki tematyczne.
1. Mój model działania - Żyjemy i pracujemy zbyt szybko. Z czasem odnosimy wrażeni, że nasza skuteczność jest coraz mniejsza. Warto się zatrzymać i zweryfikować sposób działania swojej firmy, mocne i słabe strony oraz wartości, jakie dostarczamy klientom.
2. Moja marka osobista - Wyróżnij się lub zgiń jest dzisiaj nawet bardziej aktualne niż kiedyś, a to z powodu rozwoju konkurencji na całym świecie. Jeżeli nie wyróżniasz się niczym na rynku, to lepiej byłoby gdybyś zaoferował niskie ceny - Jack Trout, autor książki "Wyróżnij się lub zgiń".
3. Rozpoznawanie potrzeb klientów - Rozpoznanie i rozumienie potrzeb klienta pozwala posługiwać się językiem korzyści i budować relacje. Klient poszukuje najtańszego produktu lub usługi, lecz za wartość, która jest korzystna dla niego i której potrzebuje chętnie zapłaci.
4. Wprowadzenie do negocjacji - Negocjujemy praktycznie codziennie, lecz często nie zdajemy sobie sprawy z roli przygotowania do negocjacji, sposobów perswazji i często popełnianych błędów.
5. Praca w zespole - Samotnie nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Praca w zespole to skuteczna komunikacja oraz budowanie synergii, która bazuje na naszych mocnych i słabych stronach.
Każdy z tematów to dwuczęściowy blok warsztatowy trwający 3 godziny z 15 minutową przerwą w środku
Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbędzie się w poniedziałek 14 lipca 20145 roku. Grupa biorąca udział w szkoleniu nie może przekraczać 20 osób. Grupa ta powinna być grupą stałą i uczestniczyć w całym cyklu szkoleń.
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału biorąc pod uwagę cykliczność spotkań – liczy się kolejność zgłoszeń. Jeśli okaże się, że zainteresowanie jest duże, istnieje możliwość utworzenia kolejnych grup.

Zgłoszenie na szkolenie następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 145 zł na konto MpOIA nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307  i przesłaniu mailem do biura potwierdzenia przelewu.

Rada MpOIA

Jerzy Kołodziej - obszary działań zawodowych.