partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zapraszają do udziału w Seminarium Naukowo-Technicznym organizowanym przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, które odbędzie się w dniach 3-5 października 2013 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym "Kościelisko" w Zakopanem na temat: "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie".

Patronat honorowy nad Semiarium objęli:

  • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  • Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
  • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny nad Seminarium objął kwartalnik SITP "Ochrona Przeciwpożarowa".

Szczegółowe informacje - www.sitpkrakow.pl

Ramowy program

Karta zgłoszenia