partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP,
zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby,
dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10%
przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych) na okres 2022–2023

   

CEL:

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością, zgodnie ze statutem IARP dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych Architektów RP.

Panel III.:

 • Relacje biznesowe architektów z inwestorami.
 • Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe.
 • Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód:

  1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki – zagadnienia ogólne.
  2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania.
  3. Gwarancje ubezpieczeniowe.
  4. Procedura zgłaszania roszczeń.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Organizatorem szkoleń dla Architektów jest IARP.
 • Prowadzącymi szkolenia będą: Ekspert ze strony PZU SA; Ze strony iExpert.pl SA Robert Popielarz.
 • III panele szkoleń, każde po około 1 godzinie on-line
  (webinarium LIVE oraz nagranie na portalu www.WarsztatArchitekta.pl) dla członków IARP.
 • Możliwość rejestracji szkoleń przez IARP i zamieszczenie dostępu do nich członkom IARP, którzy nie mogli brać udziału w szkoleniach on-line, aby każdy architekt mógł skorzystać z proponowanej zniżki 10%.
 • Każdy Architekt, który weźmie udział w każdym z III paneli szkoleń, co najmniej na poziomie 75% czasu (udziału w szkoleniu) będzie automatycznie uprawniony do otrzymania dodatkowej 10% zniżki przy wznawianiu polisy OC zawodowej Architekta na okres 2022–2023.
 • Zniżka -10% dotyczy tylko OC zawodowej (obowiązkowej) Architekta na Sumy Gwarancyjne od 50.000 Euro do 500.000 Euro.
 • Ostateczny termin na skorzystanie z III nagranych paneli szkoleń i otrzymania 10% zniżki, mija w dniu 10 kwietnia 2022 roku.
 • Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym.

 

 TERMIN:

17 marca 2022, rozpoczęcia godz. 17.00

 

DOSTĘP DO SZKOLENIA:

Link do rejestracji na Platformie szkoleniowej Izby Architektów RP: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1082

W trakcie webinarium LIVE obowiązkowo należy podać numer izbowy (DS.-…. lub KP-…. lub LB-…. itp..), w celu weryfikacji.

 


 

Przypominamy o możliwości obejrzenia poprzednich części szkolenia:

 

 • UBEZPIECZENIE Panel I Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE:
  Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
  1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń.

  link do rejestracji na szkolenie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080

 

 • UBEZPIECZENIE Panel II Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE:
  Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
  1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
  2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy.

  link do rejestracji na szkolenie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1081

 


 

  Rada MPOIA RP