partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP,
zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby,
dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10% 
przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych) na okres 2022–2023.

 

 

INFORMACJE:

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością, zgodnie ze statutem IARP dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych Architektów RP.

Panel I.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:

  1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń.

 

TERMIN:

22 lutego, godzina rozpoczęcia 17.00

 

DOSTĘP DO SZKOLENIA:

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080

Szkolenie odbywać się będzie w formie webinarium LIVE na platformie ZOOM, a nagrania dla członków IARP dostępne będą na portalu www.WarsztatArchitekta.pl.

W trakcie webinarium LIVE obowiązkowo należy podać numer izbowy (DS.-…. lub KP-…. lub LB-…. itp..), w celu weryfikacji.

  

 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać zarówno zniżkę jak i certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym poprzez podane powyżej linki.

 

 

 

Rada MPOIA RP