partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE:
 

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania

 

PROGRAM SZKOLENIA:

III „Architekt na sali sądowej” – najczęściej spotykane problemy w praktyce projektowej (60 min)

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów prawa inwestycyjnego – rola architekta w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (20 min).
  2. Ryzyka związane z nienależytym wykonaniem umowy o prace projektowe – architekt jako powód/architekt jako pozwany (20 min).
  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność karna (20 min).

Prezentacja szkolenia

PROWADZĄCY:

Piotr Konopka – adwokat

TERMIN:

Rozpoczęcie 30.12.2021 r.  o godzinie 17:00 

 

Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.
Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na platformie www.WarsztatArchitekta.pl

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu – minimum 75% szkolenia – otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1058

  

ORGANIZATOR:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP