partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE:
 

„Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”.

 

INFORMACJE:

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:


1. Omówienie planowanych zmian w przepisach:


• Podatek dochodowy od osób fizycznych (przedsiębiorcy i pracownicy / zleceniodawcy)
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• VAT / Kodeks karny skarbowy / Ordynacja podatkowa / inne ustawy


2. Symulacja wpływu zmian w opodatkowaniu na wysokość obciążeń podatkowych (dla pracowników, przedsiębiorców, spółek)


3. Część praktyczna – odniesienie się do szczegółowych zagadnień i pytań przestawionych przez uczestników webinarium.

 

TERMIN:

Rozpoczęcie 2021-10-25 o godzinie 15:00

 

SZCZEGÓŁY:

pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1026

  

ORGANIZATOR:

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

 

 

Anna Zacharuk

Krajowa Izba Architektów RP

 Więcej aktualności