partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego.
W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje, a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach.
W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia.

Szkolenie przygotował i poprowadzi architekt IARP Grzegorz Jachym, Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.

TERMIN: 28 października 2020 r., 

TYTUŁ: „Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego


FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.

https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP