partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:

Zagadnienia dotyczące uzgodnień projektów  pod względem higieniczno-sanitarnym, wymaganych odstępstw oraz dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania

Termin szkolenia: 10.12.2018 r. godz. 17.00,

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–18:00 – Zagadnienia dotyczące uzgodnień projektów  pod względem higieniczno-sanitarnym, wymaganych odstępstw oraz dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania
  • 18:00–19:00 – Kompetencje powiatowego, granicznego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadząca:

mgr inż. Alina Jamka doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej, a od 1998 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca higieniczno-sanitarny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców higieniczno-sanitarnych, biegły sądowy w zakresie spraw higieniczno-sanitarnych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych.

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

  1. w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/699
  2. lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu, prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.